úvod

Montáž fasádnych profilov – šambrán

 

Ukážky postupu prác pri montáži polystyrénových fasádnych profilov okolo okna:

hore